• Acasa
 • Protectia datelor

Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

S.C Mega Group S.A. (denumită în continuare „Mega Group”) – dealer oficial al mărcii Peugeot în România - persoană juridică română, cu sediul în Ghiroda, Calea Lugojului nr.28-30, Judet Timişoara, ROMANIA vă transmite această Politica de Confidenţialitate pentru a vă explica modul în care prelucrăm şi protejăm datele cu caracter personal.


1. 
Cui se aplică această Notă de Informare?

Prezenta Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, clienţi („Parteneri comerciali”);
 • Vizitatorilor şi utilizatorilor site-ul www.peugeot.com.ro („Utilizatori”);

2. 
Ce date colectăm despre dumneavoastră?

Colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • din informaţiile pe care ni le furnizaţi prin completarea formularelor de pe site-ul nostru: formularul din pagina de Contact, formularul din paginile de oferte.
 • prin corespondenţa cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate.

Informaţiile pe care ni le furnizaţi pot include numele, adresa de e-mail şi numărul de telefon, precum şi alte informaţii, după caz.

Prin activitatea desfăşurată pe site, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (i.e. informaţii despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viaţa sexuală sau orientarea sexuală), cu excepţia cazului în care:

a) suntem obligaţi să facem acest lucru prin lege; şi/sau

b) în cazul în care ne-aţi furnizat consimţământul dumneavoastră explicit în mod separat.

În cazul în care ne furnizaţi în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacţiunea dumneavoastră cu site-ul www.megagroup.ro sau prin corespondenţa cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voinţă şi nu la cererea noastră, vom şterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al Mega Group, cu excepţia cazului în care aţi făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom şterge aceste date de pe site-ul  www.megagroup.ro numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

De fiecare dată când vizitaţi site-ul, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informaţiile de conectare, tipul şi versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile şi versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul şi platforma de operare, tipul dispozitivului şi marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate şi prelucrate în numele nostru, prin fişierele de tip cookie ale terţelor părţi şi puteţi găsi mai multe informaţii despre acest lucru la adresa Politica privind utilizarea fişierelor cookie 
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include date despre URL, secvenţă de click-uri către, prin şi de la site-ul www.megagroup (inclusiv data şi ora), informaţiile sau produsele pe care le-aţi vizualizat sau căutat pe site.

În cazul în care obţinem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terţă parte, vă vom furniza toate informaţiile relevante despre prelucrarea acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la obţinerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.


3. 
Care sunt scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal si care este temeiul juridic al prelucrării?

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • atunci când trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru a încheia un contract cu dumneavoastră;
 • atunci când trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;
 • atunci când solicitaţi un serviciu din partea noastră prin formularul de contact;
 • atunci când trebuie să respectăm o obligaţie legală (i.e. legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit);
 • atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terţe părţi) şi pentru interesele dumneavoastră (i.e. pentru detectarea şi prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securităţii IT şi a reţelei informatice), cu excepţia cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează faţă de aceste interese;
 • în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative şi operaţionale, cum ar fi:

 • pentru a ne asigura de prezentarea conţinutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră;
 • pentru a îmbunătăţi site-ul, inclusiv funcţionalitatea acestuia;
 • pentru administrarea site-ului;
 • pentru operaţiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică şi de cercetare;
 • pentru a păstra site-ul în condiţii de siguranţă;
 • pentru publicitate şi marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim informatii personalizate care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimţământul dumneavoastră (i.e. în cazuri de publicitate şi marketing). În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimţământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizaţi datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, vă puteţi retrage consimţământul, în orice moment, trimiţând o solicitare la adresa de e-mail office@megagroup.ro . Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligaţii legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relaţiile contractuale sau să respectăm obligaţiile legale ce ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opţională şi nu aveţi obligaţia de a le furniza.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact şi adresa de reşedinţă, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamaţiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Concret, vom folosi informaţiile dumneavoastră cu caracter personal astfel:

Utilizatori şi clienţi:

Scopurile colectării de informaţii sunt următoarele:

Prelucrarea acestor informaţii este justificată de următoarele:

Prelucrarea solicitării dvs. de a fi contactat

Prelucrarea solicitării dvs. de a fi contactat rezultă din executarea contractului încheiat între societatea noastră şi dvs.

Gestionarea şi optimizarea relaţiei cu clientul

Interesul legitim al Mega Group de a asigura satisfacţia şi monitorizarea clienţilor săi

Realizarea de sondaje, anchete sau statistici pentru o mai bună evaluare a calităţii produselor şi pentru a anticipa nevoile clienţilor

Interesul legitim al Mega Group  de a evalua calitatea produselor sale, de a anticipa nevoile şi satisfacţia clienţilor săi şi de a dezvolta în consecinţă noi funcţionalităţi

Analizarea şi optimizarea funcţionalităţilor site-ului

Interesul legitim al Mega Group  de a oferi servicii de calitate superioară cu funcţionalităţi îmbunătăţite şi de a le îmbunătăţi

Trimiterea de informaţii cu privire la ofertele noastre promoţionale, noutăţi şi evenimente (buletine informative, invitaţii, chestionare, sondaje şi alte publicaţii)

Consimţământul dvs. prealabil care va fi obţinut, în cazul în care legea impune acest lucru, prin bifarea căsuţei menţionate în acest scop, la comunicarea datelor dvs. cu caracter personal către Mega Group 

Dacă sunteţi un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil. Dacă nu doriţi să vă folosim datele în acest fel, bifaţi caseta corespunzătoare din formularul prin care colectăm datele dumneavoastră.

Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terţe părţi, în scopuri de marketing, fără consimţământul dumneavoastră explicit în acest sens.

Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a măsura sau a înţelege conţinutul preferat legat produsele noastre; şi pentru a face sugestii şi recomandări dumneavoastră şi altor Utilizatori ai site-ului nostru despre produse care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceştia.

Parteneri comerciali:

În scopul furnizării de servicii, livrării de bunuri şi efectuării plăţilor în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare şi codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Această prelucrare se bazează pe:

 • executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de Partener comercial, sunteţi parte;
 • obligaţii legale care ne sunt impuse;
 • interesul nostru legitim.

În unele cazuri, prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele şi datele de contact ale angajaţilor sau ale contractanţilor Partenerilor comerciali în scopul comunicărilor legate de executarea unui anumit contract cu Partenerii comerciali.

Această prelucrare se bazează pe:

 • executarea unui contract la care Partenerii comerciali sunt parte;
 • obligaţiile legale care ne sunt impuse;
 • interesul nostru legitim.

Fiind Partener comercial, vă putem furniza comunicări despre noile noastre produse şi servicii. Dacă nu mai doriţi să primiţi aceste comunicări, puteţi renunţa trimiţându-ne un e-mail la adresa office@megagroup.ro

Candidaţi la job-urile publicate de Mega Group:

În legătură cu participarea dumneavoatră la procesul de recrutare şi selecţie pentru unul sau mai multe din job-urile menţionate ca disponibile, în cadrul Mega Group, vă putem colecta şi prelucra datele cu caracter personal, (i.e. datele din CV-ul pe care ni-l trimieţi), în scopul selecţiei, evaluării competenţelor profesionale pentru job-ul/job-urile la care aplicaţi, precum şi pentru comunicarea cu dumneavoastră, pe parcursul derulării procesului de recrutare.

Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al Mega Group


4. 
Cui transmitem datele cu caracter personal?

Mega Group nu va transmite (prin vanzare sau inchiriere) catre terte parti informatiile dvs. cu caracter personal.

În cadrul Mega Group, doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Vânzări, Contabilitate şi IT, au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaşte (”on a need to know basis”). Aceşti membri ai personalului sunt supuşi unor obligaţii de confidenţialitate cu privire la datele cu caracter personal.  Membrii personalului Mega Group au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucţiunilor comunicate de Mega Group, în legătură cu responsabilităţile de serviciu.

Măsuri tehnice şi organizatorice adecvate sunt luate pentru protecţia datelor cu caracter personal.  Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru. Mega Group nu isi asuma insa responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea nu raspundem pentru erorile in securitatea serverului care gazduieste site-ul.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităţilor guvernamentale, autorităţilor fiscale şi/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condiţiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terţe părţi) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terţe părţi, astfel:

 • Către parteneri de afaceri, furnizori şi subcontractanţi pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, în vederea furnizării produselor şi serviciilor solicitate de dumneavoastră
 • Pentru livrarea comenzilor, datele sunt transmise către companiile specializate în servicii de curierat
 • Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional şi tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate şi resurse comerciale;
 • Către consultanţi externi (i.e. avocaţi, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar

Numele destinatarului

Scopul comunicării

Orice societate aparţinând aceluiaşi Grup ca şi Mega Group 

analiza şi dezvoltarea de produse realizate de Grupul PSA

Orice furnizor de servicii terţe şi/sau orice societate aparţinând aceluiaşi Grup ca şi Mega Group  implicate, în numele Mega Group , în furnizarea serviciilor solicitate de dvs. sau solicitate de Mega Group  în scopurile sus-menţionate

Desfăşurarea de campanii de marketing, realizarea de sondaje privind satisfacţia clientului şi prezentarea de oferte comerciale adaptate nevoilor clienţilor

Orice partener comercial al  Mega Group  care trebuie să respecte obligaţia de confidenţialitate

Pentru orice utilizare a datelor anonimizate în scopuri statistice

 

Mega Group efecutează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terţelor părţi furnizori de servicii şi impune acestor furnizori de servicii să menţină măsuri de securitate tehnice şi organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal şi pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucţiunilor specificate de Mega Group. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanţi în furnizarea serviciilor către Mega Group, cu condiţia ca fiecare subcontractant să respecte aceleaşi obligaţii de protecţie a datelor ca şi furnizorii de servicii.


5. 
Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică sau pentru perioada impusă de legislaţia naţională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile şi/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (şi drepturile legitime ale altor persoane).

În cazul în care sunteţi Client sau Partener Comercial, vă vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada exercitării relaţiei contractuale cu dumneavoastră.

În cazul în care avem o relaţie comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relaţiei noastre comerciale şi pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege.

În cazul în care sunteţi utilizator al site-ului www.megagroup.ro (i.e. aţi creat un cont de utilizator pe site), vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru în care contul de utilizator este activ.

În cazul în care sunteţi candidat la unul sau mai multe din job-urile publicate în secţiunea de cariere a site-ului companie.ro, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata desfăşurării procesului de recrutare şi selecţie, plus o perioadă de 2 ani după încheierea procesului de recrutare (în cazul în care candidatul nu a fost angajat în companie).

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimţământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimţământul dumneavoastră, cu excepţia cazului în care vă retrageţi sau limitaţi consimţământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligaţii legale de a prelucra aceste date cu caracter personal şi/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).


6. 
Stocarea datelor personale şi transferul datelor personale în afara ţării

Site-ul www.megagroup.ro este administrat si intretinut de PSA Group si gazduit de serverele PSA Group, aflate pe teritoriul Uniuniii Europene.

Intenţionăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecţii adecvate, incluzând:

 • o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la ţara sau ţările de destinaţie;
 • o certificare „scut de confidenţialitate”;
 • reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
 • (un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii şi executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din ţara aflată în afara UE şi SEE;
 • un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu şi executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o ţară din afara UE şi SEE de a aplica garanţiile corespunzătoare; sau
 • clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.7. 
Ce drepturi aveţi?

Aveţi urmatoarele drepturi conform legislatiei in domeniu:

 • Dreptul de vă confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, şi de a vă furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate de Mega Group;
 • Dreptul de a solicita restrictionarea datelor personale de procesare de catre Mega Group;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal de catre website-ul Mega Group (de exemplu utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct);
 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
 • Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situaţii şi fac obiectul legilor şi reglementărilor aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează faţă de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediţi identitatea şi să ne oferiţi alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepţia cazului în care acest lucru este permis de lege şi, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă şi proporţională cu cererea dumneavoastră.

Vă puteţi exercita aceste drepturi la o simplă cerere adresată către Mega Group – Serviciul relaţii cu clienţii, Ghiroda, Calea Lugojului nr.28-30, Judet Timişoara, ROMANIA sau prin mesaj electronic la următoarea adresă de email: office@megagroup.ro

Securitatea datelor cu caracter personal

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe serverele companiei Mega Group, aflate pe teritoriul României.

Folosim măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal şi de a împiedica accesul neautorizat la acestea. Am intrat în relaţii contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire şi aceste contracte includ obligaţii privind securitatea organizaţională şi tehnică a datelor cu caracter personal.

Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deşi facem tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

8. Confidenţialitatea datelor minorilor

Site-ul companiei nu colectează cu bună ştiinţă date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă părintele sau tutorele legal are la cunoştinţă faptul ca minorul aflat în custodia sa a furnizat site-ului companiei datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Mega Group, la adresa de e-mail office@megagroup.ro . În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului companiei, atunci vom distruge aceste informaţii de pe serverele noastre imediat, cu excepţia cazului în care părintele sau tutorele îşi dă consimţământul explicit pentru prelucrarea de către site a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.


9. 
Fişierele de tip cookies

Site-ul www.megagroup.ro utilizează fişiere de tip Cookie pentru a vă oferi o experienţă mai bună atunci când navigaţi pe siteul nostru. Această prelucrare se bazează pe consimţământul dumneavoastră exprimat pe site sau prin setările din browserul dumneavoastră. Puteţi găsi mai multe informaţii despre fişierele de tip cookie la adresa Politica privind utilizarea fişierelor cookie


10. 
Contact

Dacă aveţi întrebări sau neclarităţi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de către Mega Group, sau dacă doriţi să vă exercitaţi unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteţi contacta la adresa de e-mail office@megagroup.ro

Vă rugăm să nu divulgaţi date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informaţii legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenenţă la un sindicat), numere de asigurare socială atunci când ne contactaţi.

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2018

Notă: Putem actualiza periodic această Politică şi vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul www.megagroup.ro.

Vă rugăm să consultaţi periodic pagina dedicată Politicii de Confidenţialitate pentru a fi la curent nu noile modificări.

Informaţii de contact

0256 303 000

Calea Lugojului, Nr. 28, Ghiroda

Detalii contact